OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

  

PODMÍNKY PRO VSTUP DO KINA

 • Diváci starší 18 let (včetně) jsou u vstupu do kina Sféra povinni:

  • předložit oficiální potvrzení o očkování proti covid-19 v případě, že uplynulo minimálně 14 dnů od jeho dokončení, nebo

  • předložit potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 před maximálně 180 dny.

 • Diváci od 12 do 17 let (včetně) + diváci, kteří na základě oficiálního potvrzení z ISIN nemohou být ze zdravotních důvodů očkováni + diváci se započatým očkováním mohou jako alternativu předložit potvrzení o nejdéle před 72 hodinami absolvovaném PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

 • Vstup je zakázán osobám s příznaky onemocnění covid-19.

 

DALŠÍ OPATŘENÍ

 • V prostorách kina je u osob starších 6 let nutné mít nasazený respirátor FFP2 (případně jinou ochranu nosu a úst s obdobnou účinností) i během celé projekce, s výjimkou doby konzumace občerstvení.

 • V areálu kina je k dispozici dezinfekce ve foyer a na toaletách.

 • Od ostatních návštěvníků, kteří nejsou členy rodiny, je nutné udržovat odstup minimálně 2 m ve frontě.  

 • Doporučujeme zakoupit vstupenky předem online, případně kartou na místě.

 • Prostory kina jsou pravidelně dezinfikovány a v sále probíhá aktivní výměna vzduchu.

 

(opatření je platné od pondělí 22. 11. 2021)

Kino Sféra a Letní kino Turnov